Leki bez recepty (OTC)
buy online stromectol, http://valuesandcapitalism.com/where-can-i-buy/generic-seroquel-online.html#seroquel, http://valuesandcapitalism.com/where-can-i-buy/generic-valtrex-online.html#valtrex, http://derbydinner.com/pharmacy-online/buy-generic-vermox-no-prescription.html, purchase generic cheap tadacip online no prescription, order metformin online, purchase generic cheap tadacip online no prescription, order metformin online, www.yourwildlife.org #price-of-doxycycline, http://www.yourwildlife.org/online-generic-medications/order-levothroid.html, www.yourwildlife.org

Leki bez recepty (OTC)

Leki dostępne bez recepty nazywane są angielskim skrótem OTC (over the counter).

Leki dostępne bez recepty są wydawane bez przepisu lekarza  a  decyzję o ich stosowaniu podejmuje sam pacjent.

Leki OTC są dostępne w aptekach oraz punktach obrotu pozaaptecznego (w punktach aptecznych, w sklepach, na stacjach benzynowych). Leki bez recepty mogą być reklamowane do publicznej wiadomości (czyli do wszystkich), m.in. w telewizji, radio, prasie. Informacja o rodzaju leku (jego formie dostępności) jest umieszczona każdorazowo na opakowaniu. Jeżeli jest to zapis: "Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC", to oznacza, że lek przy zakupie nie wymaga recepty. W ramach tej samej kategorii są dostępne leki homeopatyczne (z adnotacją na opakowaniu: "Homeopatyczny produkt leczniczy") oraz tradycyjne produkty lecznicze roślinne (z adnotacją na opakowaniu: "Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania").

Typowe leki OTC to najczęściej popularne środki przeciwbólowe,  środki przeciwprzeziębieniowe, preparaty na kaszel i katar, na  ból gardła,  preparaty stosowane w leczeniu bólów mięśniowych i stawowych, leczeniu alergii, a także  problemów  gastrycznych.

Leki dostępne wyłącznie na receptę określane mianem Rx. Leki Rx sprzedawane są wyłącznie w aptekach i punktach aptecznych, stosujemy je ściśle według wskazań prowadzącego lekarza. Publiczna reklama leków dostępnych na receptę jest bezwzględnie zakazana.